คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่ กปภ.ข.3

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย  รองผู้ว่าการ  (ปฏิบัติการ 4),  นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3,นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้หารือกับนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี และนายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำและแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม รวมถึงการขยายเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำเพื่อให้บริการน้ำประปาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

จากนั้น เวลา 14.30 น. ประธานกรรมการ กปภ. และคณะผู้บริหารเดินทางเยี่ยมชม กปภ.สาขาเพชรบุรี เพื่อเข้ารับฟังการปฏิบัติงานจริงโดยใช้ระบบควบคุมผลิตน้ำประปา (SCADA Control Room) โดยตัวแทน บริษัททรอปปิคอลเทค ขณะนั้นได้ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด จึงได้มีโอกาสให้อธิบายถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการผลิตดังกล่าว ซึ่งระบบ SCADA เป็นระบบควบคุมและแสดงผลข้อมูลระยะไกล สามารถสั่งการและตรวจสอบสถานะการทำงานของสถานีผลิตน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาเพชรบุรี ได้แก่ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด สถานีผลิตน้ำบ้านแหลม และสถานีผลิตน้ำนายาง โดยควบคุมอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีผลิตน้ำต่างๆ ได้ตลอดเวลา อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ดังนั้นระบบโครงข่ายการสื่อสารจึงมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้ร่วมสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ร่วมปลูกต้นหว้า ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดเพชรบุรี และเสริมสร้างภูมิทัศน์รอบสำนักงานให้เกิดความร่มรื่น

pwa3_2

 

02

 

credit : งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 http://www.pwa.co.th/news/view/50011